Korona-tiltak på Sole

Sole Gjestegård har utviklet egne retningslinjer og rutiner for å sikre gjester og medarbeidere mest mulig.
Disse tar utgangspunkt i helsemyndighetenes retningslinjer.
Våre medarbeidere har blitt instruert i hvordan de best forholder seg til den rådende situasjonen, samt hvordan man best unngår smitte.
Vi har strenge rutiner for håndhygiene for våre ansatte, og har et sterkt fokus på renhold og desinfisering.
Vi vil også oppfordre våre gjester til å vaske hendene ofte med såpe og varmt vann, samt bruke Antibac.

Rutiner for å minimere og håndtere smittefare
Dette gjør vi for å skape trygghet for deg som gjest:

  • Vi følger retningslinjer og anbefalinger fra lokale helsemyndigheter som oppdateres fortløpende basert på den til enhver tid gjeldene smittevernsinstruks fra Regjeringen.
  • Alle våre ansatte har mottatt informasjon og retningslinjer for hvordan de skal håndtere mulige og faktiske smittetilfeller
  • Vi har satt inn ekstra ressurser og enda strengere rutiner for nøye renhold av hotellrom mellom hvert gjestebesøk.
  • Vi oppfordrer både ansatte og gjester til å være ekstra nøye med håndhygiene. Det er desinfeksjonsstasjoner på alle knutepunkt på gjestegården
  • Vi gjør regelmessig desinfisering av fellesarealer, slik som resepsjon, salong- og restaurantområder
  • Klare retningslinjer for håndtering av kolleger som viser tegn på smitte. 

Vi tar alle nødvendige forholdsregler for at våre ansatte og gjester skal føle seg trygge når de bor på Sole Gjestegård.
Dette kan du som gjest gjøre for å forebygge smitte:

  • Vask hendene ofte, du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
  • Må du hoste eller nyse, gjør det inn i et papirlommetørkle, som umiddelbart kastes, eller i albuekroken.